• ۰۳ دی ۹۵
  • 0
  دو زبانگی (بخش اول)

  دو زبانگی (بخش اول)

  کودکان زبان را تحت کیفیتهای متفاوتی می‌آموزند برخی از کودکان دو زبان را از همان آغاز و یا اندکی بعد از تولد می‌آموزند. خانواده و مراقب کودک صحبت کردن به دو زبان را در کودکی فراهم می‌آورند.در این همزمانی یادگیری دو زبان، مراحل رشد زبانی مناسب و متداول پیشرفت می‌کند. استفاده از کلمات ابتدایی، کلمات ترکیبی برای اهداف ارتباطی در کودکان دو زبانه و یک زبانه مشابه است دو زبانه‌های همزمان صحبت کننده‌های ماهری در هر دو زبان می‌شوند البته به شرط آنکه در هر دو زبان ورودیهای دائمی داشته باشند و فرصت مهم یادگیری دو زبان وجود داشته باشد.برای برخی از دو زبانه‌ها تنها تجربه یک زبان از بدو تولد وجود دارد و با یادگیری زبان دوم برخی نکات را بعدا در دوران کودکی می‌آموزند و برای این دو زبانگی تجارب زبان دوم به طور پیوسته و منطقی با غوطه‌ور شدن در تحصیل و با افزایش ارتباط، افزایش می‌یابد. برای این نوع دو‌زبانگی که دو‌زبانگی پی در پی یا متوالی نامیده می‌شود تفاوتهایی در سطح حرفه‌ای دو زبان مهارتهای زبانی و فرا زبانی به واسطه کیفیتهای اجتماعی متفاوت و فرصت یادگیری در هر کدام وجود دارد. به عنوان مثال تحقیقات بر روی کودکان مهاجر در آمریکا نشان داده که کودکان مهاجری که در منزل و اجتماع و مدرسه به هر دو زبان صحبت می‌کنند نسبت به مهاجرینی که تنها از یک زبان استفاده می‌کنند، از نظر تحصیلی در سطح بالاتری هستند. استفاده از واژه زبان اقلیت برای زبان اول نشان می‌دهد که فرصت کمتری در رشد و استفاده ازاین زبان در مقایسه با زبان دوم که زبان اکثریت نامیده می‌شود وجود دارد و ارزش اجتماعی کمتری هم دارد.در طول سالهای پیش از دبستان با ادامه رشد زبان اول و افزایش تجربیات کودک راه برای رشد زبان دوم هموار خواهد شد. بر طبق دیدگاه زبانشناسان اگر آموزش زبان پیش از سه سالگی آغاز شود. کودک دو زبانه همزمان و اگر پس از سه سالگی آغاز گردد دو زبانه متوالی یا پی در پی خواهد بود.

  عملکرد مغزی دو زبانه ها

  تحقیقات نشان داده که هر چه سن آموزش زبان دوم پایین‌تر باشد فراگیری زبان و امکان دو زبانه شدن بیشتر است. آموزش زبان دوم در سن پایین قابلیت عملکرد مغز را در زمینه‌های ادراکی نیز افزایش می‌دهد مغز کودکان دو زبانه نسبت به کودکان تک زبانه، احتیاج به فعالیت کمتری برای حل تمرین‌های گرامری طبقه‌بندی لغات، جمع و تفریق و ….. دارد. به عبارتی دیگر مغز کودکان تک زبانه برای حل آزمون‌ها از هر نوعش نیازمند فعالیت شدید‌تری است و سلول‌های مغزی بیشتری باید بسیج شوند.

  دوزبانگی

  تاثیر دو زبانگی بر جنبه‌های شناختی

  آیا فراگیری زبان دوم در سنی که کودک هنوز مراحل یادگیری زبان اول یا مادری را طی می‌کند، می‌تواند تاثیرات منفی بر هوش، نحوه تفکر، خلاقیت و جنبه های شناختی مانند (ریاضیات) او داشته باشد؟ پژوهشهای اخیر نشان می‌دهد که افراد دو زبانه همزمان صاحب مزایایی در عقل و شعور هستند که دامنه آن از فکر خلاق تا پیشرفت سریع در شکوفایی شناختی و حساسیت بیشتر در ارتباط گسترده می‌شود مثلا دو زبانه ها برای هر شی و ایده دو یا چند واژه می‌دانند. بعضا کلمات متناظر در زبانهای مختلف معنای ضمنی متفاوتی دارند. آنها قادرند گستره معنایی پیوندها و تصاویر را بسط دهند و با انعطاف و خلاقیت بیشتری بیندیشند. تا کنون هیچ شواهدی در دست نیست که نشان دهد، دو زبانگی زود هنگام موجب آسیب رساندن به قوای ذهنی و شناختی کودک می‌باشد. بنابراین می‌توان ادعا کرد افراد دو زبانه در مقایسه با افراد تک زبانه امکان بالقوه هوشیاری روانی و انعطاف پذیری بیشتری در زبان و تفصیل بیشتری در اندیشیدن دارند.

  بخش دوم دوزبانگی

  اصطلاح انگیلیسی دوزبانگی : bilingualism

  ارسال نظر →

نظر خود را ارسال کنید

Cancel reply
ما را در گوگل حمایت کنید