• ۰۱ دی ۹۵
  • 3
  مراحل رشد زبان در کودک

  مراحل رشد زبان در کودک

  مراحل رشد زبان از تولد تا ۵ سالگی

  * تولد تا ۶ ماهگی

  به طور مکرر بغبغو و غرغر می‌کند و صداهای خوشایند و لذت بخش تولید می‌کند.

  از گریه‌های متفاوت برای بیان نیازهای مختلف استفاده می‌کند.

  وقتی با او صحبت می‌شود لبخند می‌زند.

  بین صدای افراد تمایز قائل می‌شود.

  به گفتار گوش می‌دهد.

  هنگام غان و غون از واجهای m/p/d/ استفاده می‌کند.

  از صداهای گفتاری یا اشارات برای خواسته‌ها استفاده می‌کند.

  نسبت به نه و تغییر تن صدا واکنش نشان می‌دهد.

  مراحل رشد زبان کودک

  * ۱۲-۷ ماهگی

  مفهوم نه را می‌فهمد.

  به درخواستهای ساده واکنش نشان می‌دهد.

  اسم خودش را می‌شناسد و به آن واکنش نشان می‌دهد.

  کلمات مربوط به موارد آشنا را تشخیص می‌دهد. (فنجان، کفش)

  با مجموعه صداهای کوتاه و طولانی، غان و غون می‌کند.

  برخی از صداهای گفتاری و الگوهای آوایی بزرگسالان را تقلید می‌کند.

  برای جلب توجه به جای فقط گریه از صداهای گفتاری استفاده می‌کند.

  وقتی با او صحبت می‌شود، گوش می‌کند.

  از صداهای گفتاری تقریبا صحیح استفاده می‌کند.

  تغییر غان و غون به گفتار نامفهوم را آغاز می‌کند.

  برای اولین بار از روی قصد و نیت از گفتار استفاده می‌کند.

  اغلب تنها از اسامی استفاده می‌کند.

  خزانه واژگان بیانی او یک تا سه کلمه است.

  برای بیان خواسته‌هایش از آوا‌سازی و اشارات خاص استفاده می‌کند.

  * ۱۸-۱۳ماهگی

  تک کلمه‌ها را تقلید می‌کند.

  از الگوهای آهنگین شبیه بزرگسالان استفاده می‌کند.

  از تکرار و تقلید و گفتار نامفهوم استفاده می‌کند.

  برخی همخوانهای آغازین و تقریبا همه همخوانهای پایانی کلمه را حذف می‌کند.

  اغلب از گفتار نامفهوم استفاده می‌کند.

  از دستورات ساده پیروی می‌کند.

  یک تا سه مورد از اعضای بدن را می‌شناسد.

  خزانه واژگان بیانی‌اش ۳ تا ۲۰ کلمه یا بیشتر (غالباً اسامی) هستند.

  از ایما اشارات و آوا سازی توأم استفاده می‌کند.

  برای بیشتر اقلام مورد علاقه‌اش، درخواست می‌کند.

  * ۲۴-۱۹ ماهگی

  بیشتر از کلمات استفاده می‌کند تا گفتار نامفهوم

  خزانه واژگان بیانی‌اش ۱۰۰-۵۰ کلمه یا بیشتر است.

  خزانه واژگان درکی‌اش ۳۰۰ کلمه یا بیشتر است.

  ترکیب کردن اسامی با افعال و اسامی با ضمائررا آغاز کرده است.

  استفاده از ضمائر را آغاز کرده است.

  عدم ثبات در کنترل صدا هنوز باقی است.

  در جمله‌های پرسشی از آهنگ مناسبی استفاده می‌کند.

  به طور تقریبی ۵۰% تا ۲۵% گفتار نامفهوم است.

  سوال این چیه؟ را می‌پرسد و پاسخ می‌دهد.

  از شنیدن داستان لذت می‌برد.

  طبقه‌های اصلی را می‌فهمد (مانند اسباب بازی، غذا)

  وقتی نام تصویر کتاب گفته می‌شود آن را می‌شناسد.

  * ۳-۲ سالگی ( مراحل رشد زبان در کودک )

  ۵۰% الی ۷۰% گفتارش قابل درک است.

  یکی و همه را می‌فهمد.

  نیاز به توالت رفتن را به طور شفاهی بیان می‌کند.

  با نامیدن اقلامی را درخواست می‌کند.

  چندین عضو بدن را می‌شناسد.

  دستورهای دو قسمتی را پیروی می‌کند.

  از یک تا دو پرسش واژه استفاده می‌کند.

  از کلمه‌های مربوط به موضوعات عام استفاده می‌کند.

  خزانه واژگان درکی او ۵۰۰ الی۹۰۰ کلمه یا بیشتر است.

  خزانه واژگان بیانی او ۵۰ الی۲۵۰ کلمه یا بیشتر است (سرعت رشد واژه‌ها در این دوره زیاد است).

  اشتباهات چند‌گانه در گرامر نشان می‌دهد.

  بیشتر چیزهایی که به او گفته می‌شود، می‌فهمد.

  مکرر تکرار می‌کند، به ویژه آغاز کننده‌ها مثل من و یا تکرار هجاهای آغازی.

  با صدای بلند صحبت می‌کند.

  طیف زیر و بمی صداها گسترش می‌یابد.

  از واکه‌ها به درستی استفاده می‌کند.

  از همخوانهای آغازین با ثبات استفاده می‌کند. (اگر چه برخی نادرست تولید می‌شوند)

  مکرر همخوانهای میانی را حذف می‌کند و همخوانهای پایانی را حذف یا جانشین می سازد.

  از فعل کمکی is در شکل مخفف استفاده می‌کند.

  از برخی افعال با قاعده مربوط به زمان گذشته، تکواژهای اضافه، ضمائر و افعال لازم استفاده می‌کند.

  اغلب در محاوره‌های چند نوبتی هم‌چنان بر سر موضوع اصلی صحبت باقی می‌ماند.

  مراحل رشد زبان کودک

  * ۳-۴ سالگی

  عملکرد اشیاء را می‌داند.

  متضاد‌ها را می‌فهمد (بزرگ،کوچک، تو، رو، بیرون).

  از دستورات دو – سه قسمتی پیروی می‌کند.

  قیاس‌های کلامی ساده را بیان می‌کند.

  از زبان برای بیان احساساتش استفاده می‌کند.

  از جمله‌های ۵-۴ کلمه‌ای استفاده می‌کند.

  جمله‌های ۶ تا ۱۳ هجایی را بطور صحیح تکرار می‌کند.

  ممکن است تقلید و تکرار را ادامه دهد.

  بیشتر از اسامی و افعال استفاده می‌کند.

  از زمان گذشته و آینده آگاه است.

  واژگان درکی او ۲۰۰۰-۱۲۰۰ واژه یا بیشتر است.

  واژگان بیانی او ۱۵۰۰-۸۰۰ واژه یا بیشتر است.

  ممکن است هنگام صحبت کردن اغلب دچار تکرار، گیرکلامی و بی‌نظمی در تنفس شود.

  سرعت گفتار افزایش می‌یابد.

  نزدیک به %۸۰ گفتار قابل فهم است.

  از is، am، are بدرستی در جمله استفاده می‌کند.

  در گفتار خود ۲ رویداد را بیان می‌کند که از نظر زمانی تقدم و تاخر دارند.

  در مکالمه‌های طولانی شرکت می‌کند.

  رعایت دستور زبان در جمله‌ها رو به پیشرفت است هر چندکه هنوز برخی از اشتباهات وجود دارند.

  از مخفف سازی، جمع‌های بی‌قاعده، زمان آینده افعال و حروف ربط استفاده می‌کند.

  از جمله‌های با قاعده، صفات و ضمائر ملکی و زمان گذشته افعال استفاده می‌کند.

  تعداد بیشتری از جمله‌های مرکب و پیچیده را به کار می‌برد.

  * ۵-۴ سالگی

  تا ۱۰ به صورت طوطی‌وار می‌شمارد.

  مفهوم عدد را تا ۳ می‌داند.

  به درک مفاهیم فضایی ادامه می‌دهد.

  خزانه واژگانی درکی او ۱۰۰۰۰ کلمه یا بیشتر است.

  به داستان‌های کوتاه و ساده گوش می‌دهد و می‌تواند به پرسش‌هایی درباره آنها پاسخ دهد.

  به سوالات درباره عملکرد‌ها پاسخ می‌دهد.

  در بیشتر مواقع شبیه دستور زبان بزرگسالان، صحبت می‌کند.

  اشتباهاتی در دستور زبان در اشکال بی‌قاعده ضمائر انعکاسی، پسوندهای قیدی و تغییر صفت‌های تفضیلی و عالی به یکدیگر دارد.

  از جمله‌های ۸-۴ کلمه‌ای استفاده می‌کند.

  به پرسش‌های پیچیده دو قسمتی پاسخ می‌دهد.

  واژگان بیانی او ۲۰۰۰-۸۰۰ واژه یا بیشتر دارد.

  معنی کلمات را می‌پرسد.

  با سرعت تقریبی ۱۸۶ کلمه در دقیقه صحبت می‌کند.

  تعداد تکرارها کاهش یافته است.

  به طور قابل توجهی خطاهای جانشینی و حذف در صداهای مورد کاربرد، کاهش می‌یابد.

  همخوان‌های میانی را بطور مکرر حذف می‌کند.

  گفتارش معمولا برای افراد غریبه مفهوم است. اگرچه ممکن است برخی از خطاهای تولیدی وجود داشته باشد.

  در مورد وقایع مربوط به مدرسه، خانه، دوستان و غیره به طور صحیح صحبت می‌کند.

  اختلالات روانی گفتار

  ارسال نظر →
 • Posted by کاربر on خرداد ۶, ۱۳۹۶, ۸:۱۶ ب.ظ

  سلام خیلی ممنون بابت مطلب بسیار آموزنده و مفید تون؛ میخواستم بپرسم منابع مطلب کدام منابع هستند؟
  با تشکر

  Reply →
 • Posted by کاربر on خرداد ۸, ۱۳۹۶, ۸:۳۱ ب.ظ

  سلام با تشکر از مطلب آموزنده و خوبتون، میخواستم منابع این مطالب رو بدونم . با تشکر

  Reply →
  • Posted by f.esmaeili on تیر ۹, ۱۳۹۶, ۷:۱۷ ق.ظ
   in reply to کاربر

   گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان مولف ناهید جلیله وند تهران نشر دانژه ۱۳۹۰

   Reply →

نظر خود را ارسال کنید

Cancel reply
ما را در گوگل حمایت کنید