برای دریافت مشاوره گفتار درمانی آنلاین فرم مشاوره را تکمیل و برای ما ارسال کنید

مثلا گردن گرفتن ،راه رفتن و....

گزینه ها آواسازی تک کلمه جمله 2کلمه ای 3کلمه ای یا جمله های پیچیده

در صورت داشتن توضیح خاص

لطفا صبر کنید
ما را در گوگل حمایت کنید