• دوزبانگی (بخش دوم )

  دوزبانگی (بخش دوم )

  تاثیر دو زبانگی بر رشد گفتار و زبان تاثیر دو زبانگی بر رشد گفتار و زبان و مهارتهای مربوط به آن را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. در مطالعاتی فرض بر این بود، که کودکان دو زبانه در مقایسه با کودکان تک زبانه در رشد مهارتهای زبانی و شناختی مشکلاتی دارند و تماس زود

  Read more →
 • دو زبانگی (بخش اول)

  دو زبانگی (بخش اول)

  کودکان زبان را تحت کیفیتهای متفاوتی می‌آموزند برخی از کودکان دو زبان را از همان آغاز و یا اندکی بعد از تولد می‌آموزند. خانواده و مراقب کودک صحبت کردن به دو زبان را در کودکی فراهم می‌آورند.در این همزمانی یادگیری دو زبان، مراحل رشد زبانی مناسب و متداول پیشرفت می‌کند. استفاده از کلمات ابتدایی، کلمات

  Read more →
 • مراحل رشد زبان در کودک

  مراحل رشد زبان در کودک

  مراحل رشد زبان از تولد تا ۵ سالگی * تولد تا ۶ ماهگی به طور مکرر بغبغو و غرغر می‌کند و صداهای خوشایند و لذت بخش تولید می‌کند. از گریه‌های متفاوت برای بیان نیازهای مختلف استفاده می‌کند. وقتی با او صحبت می‌شود لبخند می‌زند. بین صدای افراد تمایز قائل می‌شود. به گفتار گوش می‌دهد. هنگام

  Read more →
 • عوامل اختلالات صوت

  عوامل اختلالات صوت

  عوامل و بیماری‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند سبب بروز مشکلاتی در صدا شوند که برخی از آن‌ها عبارتند از افزایش سم، صدمات ناشی از حوادث، صدمات ناشی از به کارگیری بیش از حد صدا و دستگاه تولید صوت، عفونت‌ها، بیماری‌های طبی، داروها ، مشکلات تنفسی، بیماری‌هایی که بر تولید و پدیده تشدید تأثیر می‌گذارند،

  Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید