• کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق

  کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق

  چرا کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق هستند؟ کودکان به سه دلیل  ممکن است در کسب زبان گفتاری ناموفق باشند. *  به دلیل ناتوانایی های شناختی و رشدی شدید *  به دلیل نقص های نورولوژیکی شدید *  ترکیبی از دومورد قبل همچنین بسیاری از کودکان به دلیل آسیبهای وارده بر سر در پی یک

  Read more →
 • والدین در آموزش گفتار و زبان به کودک

  والدین در آموزش گفتار و زبان به کودک

  نکاتی که والدین در آموزش گفتار و زبان به کودک خود باید بدانند؟ آموزش را برای کودک لذت بخش کنیدسعی کنید از چیزهایی که کودک خوشش می آید به عنوان پاداش در برابر کارهایی که مایلید انجام دهد استفاده کنید. وضعیت را کنترل کنید اگر می خواهید چیز های جدیدی به کودک یاددهید ضروری است

  Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید