• ۲۰ آذر ۹۵
  • 0
  کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق

  کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق

  چرا کودکان در کسب گفتار و زبان ناموفق هستند؟

  کودکان به سه دلیل  ممکن است در کسب زبان گفتاری ناموفق باشند.

  *  به دلیل ناتوانایی های شناختی و رشدی شدید

  *  به دلیل نقص های نورولوژیکی شدید

  *  ترکیبی از دومورد قبل

  همچنین بسیاری از کودکان به دلیل آسیبهای وارده بر سر در پی یک ضربه ممکن است توانایی صحبت کردن را از دست داده باشند،این کودکان نیازمند آموزشهای ویژهای در امر برقراری ارتباط هستند همانند گفتار درمانی ، بنابراین استفاده از گفتار درمانی برای چنین کودکانی الزامی است.

  چه کسانی در در آموزش گفتار وزبان به کودک نقش موثری دارند؟

  در آموزش گفتار و زبان علاوه بر گفتار درمانگر کودک والدین هم نقش مهمی دارند چون والدین مخصوصا مادر ساعات زیادی از روز را با کودک سپری می کنند.

  مطالعه مقالات گفتار درمانی دیگر در همین زمینه را به شما پیشنهاد می کنیم

  گفتار درمانی

  ارسال نظر →

نظر خود را ارسال کنید

Cancel reply
ما را در گوگل حمایت کنید