فاطمه اسمعیلی

آسیب شناس گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران.

عضو تیم کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم

عضو انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

تخصص های کسب شده

تاخیر در رشد گفتار و زبان

اختلالات روانی گفتار(لکنت و ناروانی طبیعی)

اختلالات صوت

اختلالات تلفظی (تولیدی) و (تشدیدی)

آفازی (زبان پریشی)

فلج مغزی

اختلالات گفتاری در کودکان کم شنوا و کاشت حلزون شده

اختلالات یاد گیری (خواندن،نوشتن،دیکته)

مراکز همکار

مرکز گفتار درمانی

 

مرکز توانبخشی ایران

 

گفتار درمان

مرکز کاشت حلزون بیمارستان لقمان حکیم

 

گفتار درمان

مرکز شنیداری کلامی پژواک

ما را در گوگل حمایت کنید