• والدین در آموزش گفتار و زبان به کودک

    والدین در آموزش گفتار و زبان به کودک

    نکاتی که والدین در آموزش گفتار و زبان به کودک خود باید بدانند؟ آموزش را برای کودک لذت بخش کنیدسعی کنید از چیزهایی که کودک خوشش می آید به عنوان پاداش در برابر کارهایی که مایلید انجام دهد استفاده کنید. وضعیت را کنترل کنید اگر می خواهید چیز های جدیدی به کودک یاددهید ضروری است

    Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید