• درخودماندگی یا اوتیسم

    درخودماندگی یا اوتیسم

    درخودماندگی یا اوتیسم چیست ؟ (Autism) نشانگانی است که در اوایل کودکی آغاز شده و دارای چهار مشخصه زیر می‌باشد. . رفتار اجتماعی نامناسب . اختلال در زبان، به همراه اختلال در درک مفاهیم، پژواک‌گویی (اکولیلیا) و وارونگی ضمائر (به کارگیری «تو» به جای «من»). . انجام آداب خاص و رفتارهای وسواسی غیر ارادی. . رشد

    Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید