• اختلال کمبود توجه

    اختلال کمبود توجه

    اختلال کمبود توجه (ADD) و بیش فعالی ناشی از کمبود توجه (ADHD) اختلال کمبود توجه، یک اختلال عصبی ـ زیستی است که با میزان نامناسب بی‌توجهی به لحاظ تکاملی در دوران رشد، رفتارهای تکانه‌ای و در برخی موارد، بیش‌فعالی، مشخص می‌گردد. این اختلال کمبود توجه ممکن است با بیش فعالی ناشی از کمبود توجه همراه

    Read more →
ما را در گوگل حمایت کنید